Flytjenesten


Flytjenesten er organisert av Norges Luftsportsforbund (tidligere Norsk Aero Klubb) og utføres frivillig av en gruppe piloter i klubben. Flytjenesten utfører en rekke samfunnsnyttige flytjenester, med hovedvekt på søk- og redningstjeneste og skogbrannvakt.

Flytjenestens formål er på oppdrag fra Politi, Hovedredningssentralen eller fra organisasjoner som Norges Røde Kors med flere, å foreta flysøk og flyovervåkning. Tjenesten skal være et supplement til profesjonelt flysøk, og vi kan operere parallelt og i samarbeid med slik tjeneste.

Røros Flyklubb er en av ca. 30 flyklubber i Norge som tilbyr slik tjeneste. Totalt deltar ca. 250 flygere i norske flyklubber i dette frivillige arbeidet. 


Leder for Flytjenesten i RFK er Ole Jørgen Kjellmark.


Første uka i rypejakta kom det inn beskjed om at irsk-setteren Zelda hadde kommet bort i Dalsbygda. Flytjenesten i RFK tilbydde sin hjelp. Med Nils Mathias som pilot og Ole Jørgen som inspektør.